logo
logo

iletişim Adresleri

Awesome Image Awesome Image

B.A Kütüphanesi Blog 30 Mart 2024

SDLC

Writen by creativeflexion.com

comments 0

SDLC nedir?

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC), geliştirme ekiplerinin yüksek kaliteli yazılımlar tasarlamak ve oluşturmak için kullandığı uygun maliyetli ve zaman açısından verimli bir süreçtir. SDLC’nin amacı, üretim sırasında ve sonrasında müşteri beklentilerini karşılamak için ileriye dönük planlamayla proje risklerini en aza indirmektir. Bu metodoloji, yazılım geliştirme sürecini atayabileceğiniz, tamamlayabileceğiniz ve ölçebileceğiniz görevlere ayıran bir dizi adımı özetler.

SDLC neden önemlidir?

Yazılım geliştirmeyi yönetmek, değişen gereksinimler, teknoloji yükseltmeleri ve işlevler arası iş birliği nedeniyle zor olabilir. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) metodolojisi, yazılım geliştirme sürecinin her aşamasında belirli çıktıları olan sistematik bir yönetim çerçevesi sağlar. Sonuç olarak, tüm paydaşlar yazılım geliştirme hedefleri ve gereksinimleri üzerinde önceden uzlaşır ve ayrıca bu hedeflere ulaşmak için bir planları vardır.

SDLC’nin avantajlarından bazıları aşağıda verilmiştir:

  • Tüm paydaşlar için geliştirme sürecine ilişkin artan görünürlük
  • Verimli tahmin, planlama ve programlama
  • İyileştirilmiş risk yönetimi ve maliyet tahmini
  • Sistematik yazılım teslimi ve daha iyi müşteri memnuniyeti

SDLC nasıl çalışır?

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC), bir yazılım uygulaması oluşturmak için gereken çeşitli görevleri özetler. Geliştiriciler yazılıma yeni özellikler ekledikçe ve yazılımdaki hataları düzelttikçe geliştirme süreci birkaç aşamadan geçer.

SDLC sürecinin ayrıntıları, farklı ekipler için değişiklik gösterir. Bununla birlikte, yaygın SDLC aşamalarından bazılarını aşağıda özetliyoruz.

Planlama

Planlama aşaması genellikle maliyet-fayda analizi, zamanlama, kaynak tahmini ve tahsis gibi görevleri içerir. Geliştirme ekibi, bir yazılım gereksinimi teknik özellikleri belgesi oluşturmak için müşteriler, dahili ve harici uzmanlar ve yöneticiler gibi çeşitli paydaşlardan gereksinimleri toplar.

Bu belge, beklentileri belirler ve proje planlamasına yardımcı olan ortak hedefleri tanımlar. Ekip maliyetleri tahmin eder, bir program oluşturur ve hedeflerine ulaşmak için ayrıntılı bir plana sahiptir.

Tasarım

Tasarım aşamasında, yazılım mühendisleri gereksinimleri analiz eder ve yazılımı oluşturmaya ilişkin en iyi çözümleri belirler. Örneğin, önceden var olan modülleri entegre etmeyi düşünebilir, teknoloji seçimleri yapabilir ve geliştirme araçlarını belirleyebilirler. Yeni yazılımı kuruluşun sahip olabileceği herhangi bir mevcut BT altyapısına en iyi şekilde nasıl entegre edeceklerini incelerler.

Uygulama

Uygulama aşamasında, geliştirme ekibi ürünü kodlar. Nihai sonuca ulaşmak için günlük olarak yapabilecekleri daha küçük kodlama görevlerini belirlemek için gereksinimleri analiz ederler.

Test Etme

Geliştirme ekibi, yazılımda hata olup olmadığını kontrol etmek için otomasyon ile manuel testleri birleştirir. Kalite analizi, yazılımı hatalara karşı test etmeyi ve yazılımın müşteri gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını kontrol etmeyi içerir. Pek çok ekip, yazdığı kodu hemen test ettiğinden, test aşaması genellikle geliştirme aşamasına paralel olarak ilerler.

Dağıtma

Ekipler bir yazılım geliştirdiğinde, yazılımdaki kodlama ve testleri kullanıcıların eriştiklerinden ayrı bir kopya üzerinde gerçekleştirir. Müşterilerin kullandığı yazılıma üretim adı verilirken, diğer kopyalara oluşturma ortamı veya test ortamı adı verilir.

Ayrı oluşturma ve üretim ortamlarına sahip olmak, müşterilerin yazılım değiştirilirken veya yükseltilirken bile yazılımı kullanmaya devam edebilmelerini sağlar. Dağıtım aşaması; paketleme, ortam yapılandırması ve kurulum gibi en son oluşturma kopyasını üretim ortamına taşımaya ilişkin çeşitli görevler içerir.

Bakım

Bakım aşamasında ekip, diğer görevlerin yanı sıra hataları düzeltir, müşteri sorunlarını çözer ve yazılım değişikliklerini yönetir. Ek olarak, ekip mevcut yazılımı iyileştirmenin yeni yollarını belirlemek için genel sistem performansını, güvenliğini ve kullanıcı deneyimini de izler.

SDLC modelleri nelerdir?

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) modeli, kuruluşların SDLC’yi uygulamasına yardımcı olmak için kavramsal olarak düzenli bir şekilde sunar. Farklı modeller, geliştirme döngüsünü optimize etmek için SDLC aşamalarını çeşitli kronolojik sıralarda düzenleyebilir. Aşağıda bazı popüler SDLC modellerini inceliyoruz.

Şelale

Şelale modeli, tüm aşamaları, her yeni aşamanın önceki aşamanın sonucuna bağlı olacağı şekilde sıralı olarak düzenler. Kavramsal olarak tasarım, aynı bir şelale gibi bir aşamadan diğer aşamaya geçer.

Artıları ve eksileri

Şelale modeli, proje yönetimi konusunda disiplin sağlar ve her aşamanın sonunda somut bir çıktı verir. Ancak değişiklikler yazılımın teslimat süresini, maliyetini ve kalitesini etkileyebileceği için bir aşama tamamlanmış kabul edildikten sonra çok fazla değişiklik yapılamaz. Bu nedenle bu model, görevleri düzenlemenin ve yönetmenin kolay olduğu ve gereksinimlerin, önceden doğru bir şekilde belirlenebildiği küçük yazılım geliştirme projeleri için daha uygundur.

Yinelemeli

Yinelemeli süreç, ekiplerin yazılım geliştirmeye küçük bir gereksinimler alt kümesiyle başlamasını önerir. Daha sonra, tüm yazılım üretime hazır oluncaya kadar, zamanla yinelemeli olarak sürümler geliştirirler. Ekip, her yineleme sonunda yeni bir yazılım sürümü oluşturur.

Artıları ve eksileri

Yinelemeler arasında gereksinimler değişebileceği için riskleri belirlemek ve yönetmek kolaydır. Ancak tekrarlanan döngüler, kapsam değişikliğine ve kaynakların eksik tahmin edilmesine yol açabilir.

Spiral

Spiral model, yinelemeli modelin küçük tekrarlayan döngüleri ile şelale modelinin doğrusal sıralı akışını bir araya getirerek risk analizine öncelik verir. Spiral modeli, yazılımın aşamalı olarak kullanıma sunulmasını ve her aşamada prototipler oluşturarak iyileştirilmesini sağlamak için kullanabilirsiniz.

Artıları ve eksileri

Spiral model, sık sık değişiklik gerektiren büyük ve karmaşık projeler için uygundur. Ancak sınırlı kapsama sahip daha küçük projeler için maliyetli olabilir.

Çevik

Çevik model, SDLC aşamalarını birkaç geliştirme döngüsü şeklinde düzenler. Ekip, her döngüde yalnızca küçük, artımlı yazılım değişiklikleri sunarak aşamalar boyunca hızlı bir şekilde yineleme yapar. Değişime hızlı bir şekilde yanıt verebilmek için gereksinimleri, planları ve sonuçları sürekli olarak değerlendirirler. Çevik model, hem yinelemeli hem de artımlıdır ve bu sayede, diğer süreç modellerinden daha verimlidir.

Artıları ve eksileri

Hızlı geliştirme döngüleri, ekiplerin karmaşık projelerde sorunları önceden ve ciddi sorunlar haline gelmeden belirleyip gidermesine yardımcı olur. Ayrıca, projenin yaşam döngüsü boyunca geri bildirim almak için müşterilerle ve paydaşlarla etkileşim kurabilirler. Ancak müşteri geri bildirimine fazla bağlı kalmak, gereğinden fazla kapsam değişikliğine veya projenin yarı yolda bitmesine yol açabilir.

SDLC, güvenliği nasıl ele alır?

Geleneksel yazılım geliştirmede güvenlik testi, yazılım geliştirme yaşam döngüsünden (SDLC) ayrı bir süreçti. Güvenlik ekibi, güvenlik kusurlarını ancak yazılımı oluşturduktan sonra bulabiliyordu. Bu da gizli kalan hata sayısının çok yüksek olmasının yanı sıra daha fazla güvenlik riskine yol açıyordu.

Günümüzde çoğu ekip, güvenliği yazılım geliştirme yaşam döngüsünün ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. SDLC’de DevSecOps uygulamalarını izleyerek ve tüm SDLC süreci boyunca güvenlik değerlendirmeleri gerçekleştirerek güvenliği ele alabilirsiniz.

DevSecOps

DevSecOps, yazılım geliştirme sürecinin her aşamasında güvenlik testlerini entegre etme uygulamasıdır. Modern tehditler karşısında güçlü yazılımlar oluşturmak için geliştiriciler, güvenlik uzmanları ve operasyon ekipleri arasındaki iş birliğini teşvik eden araçlar ve süreçler içerir. Ayrıca kod inceleme, mimari analizi ve sızma testi gibi güvenlik güvencesi faaliyetlerinin, geliştirme çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olmasını sağlar.

SDLC’nin diğer yaşam döngüsü yönetim metodolojilerinden farkı nedir?

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) terimi, teknolojide sıklıkla tüm teknoloji yeniliği ve desteği sürecini ifade etmek için kullanılır. Diğer benzer terimleri aşağıda bulabilirsiniz.

Sistem geliştirme yaşam döngüsü

SDLC kısaltması bazen, tüm bir BT sistemini planlama ve oluşturma süreci olan sistem geliştirme yaşam döngüsü anlamına da gelebilir. Çoğunlukla sistemler, karmaşık işlevleri yerine getirmek için birlikte çalışan birçok donanım ve yazılım bileşeninden oluşur.

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ile sistem geliştirme yaşam döngüsü karşılaştırması

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü, yalnızca yazılım bileşenlerinin geliştirilmesi ve test edilmesi anlamına gelir. Diğer yandan, sistem geliştirmeyse bir sistem oluşturabilecek yazılım, donanım, çalışan ve süreçlerin kurulumunu ve yönetimini içeren daha geniş bir kümedir. Yazılım geliştirme sürecine dahil olmayan, organizasyonel eğitim ve değişiklik yönetimi politikaları gibi görevler içerebilir.

Uygulama yaşam döngüsü yönetimi

Uygulama yaşam döngüsü yönetimi (ALM), yazılım uygulamalarının oluşturulması ve bunlar artık gerekli olmayana kadar bakımlarının yapılmasıdır. Birden fazla sürecin ve aracın yanı sıra fikirler, tasarım ve geliştirme, test, üretim, destek ve nihayetinde fazlalık olması gibi yaşam döngüsünün her yönünü yönetmek için birlikte çalışan insanları içerir.

SDLC ve ALM karşılaştırması

SDLC, uygulama geliştirme aşamasını daha ayrıntılı olarak açıklar. ALM’nin bir parçasıdır. ALM, uygulamanın tüm yaşam döngüsünü içerir ve SDLC’nin ötesinde devam eder. ALM, bir uygulamanın yaşam döngüsü boyunca birden fazla SDLC’ye sahip olabilir.

Tags :

Leave A Comment