logo
logo

iletişim Adresleri

Awesome Image Awesome Image

Ürün Sahibi

 • Ürün Vizyonu
 • Piyasa Bilgisi
 • İletişim Becerileri
 • Gereksinim Yönetimi
 • Karar Verme Yeteneği
 • Takım Çalışması
 • Müşteri Temsilcisi Olma
 • Risk Yönetimi
 • Maliyet ve Değer Analizi
 • Sürekli İyileştirme

Ürün Sahibi (Product Qwner)

Proje boyunca söz konusu işin değerinin artırılması ve korunması noktasında bir sorumluluğa sahiptir. Ürün sahibi, esasen müşteri tarafından görevlendirilir. Bu süreçlerde tümüyle iş birimini temsil etmek adına çalışır.

Olması gereken beceriler.

 1. Ürün Vizyonu:
  • Ürünün genel hedefini belirleme ve bu vizyonu ekip üyelerine açıkça iletebilme yeteneği.
 2. Piyasa Bilgisi:
  • Endüstri trendlerini ve müşteri ihtiyaçlarını takip etme.
  • Piyasa analizleri yaparak rekabet avantajlarını belirleme.
 3. İletişim Becerileri:
  • Ekip üyeleri, müşteriler ve diğer paydaşlarla etkili iletişim kurabilme yeteneği.
  • Gereksinimleri anlama, ifade etme ve açıklama konusunda güçlü dil becerileri.
 4. Gereksinim Yönetimi:
  • Gereksinimleri belirleme, önceliklendirme ve takip etme.
  • Kullanıcı hikayelerini, gereksinim dokümantasyonunu hazırlama ve güncelleme.
 5. Karar Verme Yeteneği:
  • Hızlı kararlar alabilme ve bu kararları geliştirme ekibiyle paylaşabilme.
  • Öncelik sırasını belirleme ve değişen koşullara adapte olma yeteneği.
 6. Takım Çalışması:
  • Geliştirme ekibiyle sıkı bir işbirliği yapabilme.
  • Scrum veya diğer çevik metodolojilere uygun bir şekilde ekip yönetme.
 7. Müşteri Temsilcisi Olma:
  • Müşteri ihtiyaçlarını anlama ve bu ihtiyaçları geliştirme sürecine etkili bir şekilde yansıtabilme.
 8. Risk Yönetimi:
  • Projedeki riskleri tanımlama, izleme ve bu risklere karşı stratejiler belirleme.
 9. Maliyet ve Değer Analizi:
  • Ürün özellikleri arasında maliyet/değer analizi yapabilme.
  • Bütçe sınırları içinde kalarak en yüksek değeri elde etme stratejileri geliştirme.
 10. Sürekli İyileştirme:
  • Geri bildirimleri değerlendirme ve ürünü sürekli olarak iyileştirme stratejileri geliştirme.